Estate Planning: nalaten is meer dan cijfers


In deze ééndaagse training verdiepen we de rol als adviseur bij estate planning en nalatenschapsplanning door aandacht te geven aan de specifieke dynamiek, emotionele en persoonlijke aspecten van nalaten.

Doel van de training is om u tools verschaffen om in aanvulling op de financiële/juridische kant, ook de persoonlijke aspecten van de cliënt/ondernemer te belichten en de dienstverlening in uw adviespraktijk rondom estate planning / nalatenschapsplanning uit te breiden.

De training is bestemd voor relatiebeheerders, estate planners, financieel planners, fiscalisten en accountants. De training wordt uitgevoerd in samenwerking met NBAOpleidingen.

De training bestaat uit een kennisdeel en een vaardigheidsdeel. Het kennisdeel biedt verdieping op het thema Nalaten in ruime zin, met nadruk op de persoonlijke/emotionele aspecten van nalaten. Daarnaast is aandacht voor de familiedynamiek bij erfenissen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder.

In het vaardigheidsdeel scherpen we de gespreksvaardigheden aan om persoonlijke -soms gevoelige- kwesties bij de klant aan de orde te stellen.

Tenslotte is er aandacht voor het toepassen in de eigen adviespraktijk, o.a. door een eerste aanzet tot het ontwikkelen of aanpassen van bouwstenen voor het advies over nalaten.

Soort opleiding Permanente educatie, ééndaagse training
Aantal dagdelen 2
Minimum aantal deelnemers 15
Planning Najaar 2018
Kosten en inschrijving Neem contact met ons op