Familiestatuut in de praktijk


Bedrijfsfamilies hebben behoefte aan afstemming en heldere afspraken over het samen werken, samen leiden en samen eigendom voeren over een bedrijf. Zeker als sprake is van een (toekomstige) entree van de volgende generatie in het bedrijf of de voorbereiding op de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap.

Doel van dit meerdaags programma is om u in staat te stellen een bedrijfsfamilie (klant/prospect) te begeleiden bij het opstellen van een familiestatuut. Tijdens het collectieve deel (1 dag) worden de voorbereidingen getroffen voor het adviesproces. Gedurende het Praktijkdeel krijgt u individuele ondersteuning bij de stappen in het adviesproces. Het programma eindigt met een evaluatiebijeenkomst.

Het programma is bestemd voor ervaren adviseurs in de MKB adviespraktijk zoals relatiebeheerders, fiscalisten, estate planners en accountants.

Het programma kent een doorlooptijd van 3 maanden en wordt uitgevoerd in samenwerking met NBAOpleidingen.nl.

Dit meerdaags programma bestaat uit een Kennisdeel, Vaardighedendeel en Praktijkdeel.

Tijdens een collectieve bijeenkomst bieden we kennis aan over het Familiestatuut, de rol van de adviseur en over de Familieconvenant App. Daarnaast beginnen we direct in het Vaardighedendeel om de opgedane kennis te verbinden aan de benodigde adviesvaardigheden.

In het Praktijkdeel gaat u zelf met een bedrijfsfamilie aan de slag om de eerste stappen te zetten richting het Familiestatuut. Gedurende 3 dagdelen (facultatief) bieden wij u ondersteuning aan in dit proces.

We sluiten het programma af met een evaluatiebijeenkomst waarin de deelnemers hun ervaringen en best practices delen als fundament voor de verdere ontwikkeling van het Familiestatuut in de eigen adviespraktijk.

Soort opleiding Permanente educatie, meerdaags programma
Aantal dagdelen Collectieve startbijeenkomst van 3 dagdelen, 3 dagdelen individuele begeleiding (facultatief), collectieve evaluatiebijeenkomst van 1 dagdeel.
Minimum aantal deelnemers 12
Planning Najaar 2018
Kosten en inschrijving Neem contact met ons op