Vermogensregie voor de DGA


Veel DGA’s willen inzicht in hun huidige en toekomstige vermogen. Hoe kunt u als “vermogensregisseur” de klant ondersteunen met optimale vermogensstructurering bezien vanuit financiële en niet financiële perspectieven: eigendom, zeggenschap, risicomanagement, rendement, fiscale en juridische optimalisatie.

Doel van de opleiding is inzicht in vermogensstructurering en -regie, de adviesdiensten die u aan uw klant daarbij kunt verlenen of in samenwerking met externe partijen kunt organiseren en de daarvoor benodigde adviesvaardigheden.

De opleiding is bestemd voor adviseurs in de MKB adviesprakijk zoals relatiebeheerders, fiscalisten, financieel planners en accountants.

De opleiding kent 3 dagdelen en wordt georganiseerd in samenwerking met NBA-opleidingen.

Tijdens deze ééndaagse opleiding werken we naar een vermogensplan voor de DGA als basis van nieuwe dienstverlening
Met het vermogensplan kunt u de DGA en zijn financiële en niet-financiële doelen helpen realiseren. Zodat u ook na de verkoop of overdracht van het bedrijf zijn adviseur blijft.

Wij reiken u kennis en tools aan om een vermogensplan te maken en te monitoren. Daarnaast kijken we naar de (on)mogelijkheden van zelf uitvoeren of (deels) uitbesteden. Ook krijgt u inzicht in het organisateren van "family-office"-diensten. In het tweede deel van de opleiding gaan we aan de slag met het aanscherpen van de adviesvaardigheden om de behoeften van de DGA vast te stellen en deze via financiële doelen te vertalen naar een vermogensplan.

Soort opleiding Permanente educatie, Productinnovatie
Aantal dagdelen 3
Minimum aantal deelnemers 15
Planning Najaar 2018
Kosten en inschrijven Neem contact met ons op