Totaaladviseur voor het MKB (familie)bedrijf


Ontwikkelprogramma gericht op adviseurs met de ambitie om de sparringpartner te zijn voor de bedrijfsfamilie als geheel en de leidende familieleden in het bijzonder.

Het ontwikkelprogramma richt zich op het versterken van de competenties om de (leden van de) bedrijfsfamilie te begeleiden bij de verschillende transities m.b.t. Familie, Eigendom en Bedrijf met als doel de positie van ‘trusted advisor’ te claimen.

Het programma kent 3 collectieve trainingsdagen, facultatief 4 individuele coachsessies per deelnemer en 3 collectieve leersessies.

Het ontwikkelprogramma heeft een doorlooptijd van 12 maanden en wordt uitgevoerd in samenwerking met NBAOpleidingen.nl.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit een drietal onderdelen:

Kennisdeel
Het Kennisdeel bestaat uit 3 collectieve bijeenkomsten waarin, naast de specifieke kenmerken en dynamieken van familiebedrijven en bedrijfsfamilies centraal staan, de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in de (r)evolutionaire ontwikkeling langs de Familie-, Eigendoms- en Bedrijfsas. Naast de theorie werkt u aan concrete bouwstenen voor de eigen adviespraktijk.

Vaardighedendeel
Het vaardighedendeel start direct met de collectieve bijeenkomsten, maar krijgt haar vervolg in de individuele coachingsessies. De basis ligt in het verkrijgen van inzicht in de vereiste adviesvaardigheden van de sparringpartner en procesbegeleider van de bedrijfsfamilie. Daarnaast krijgt u inzicht in de eigen ontwikkelmogelijkheden als adviseur aan de hand van een INSIGHTS-persoonlijkheidsrapport (facultatief). Gedurende het ontwikkelprogramma scherpt u uw vaardigheden als 'trusted advisor' aan.

Praktijkdeel
Het Praktijkdeel start met het schrijven van een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) op basis van een 360-graden competentiescan.
Hiernaast gaat u aan de slag met het toepassen van de theorie uit het Kennisdeel bij klanten en prospects. Je maakt vervolgens een relatiebeheerplan voor de eigen portefeuille en vervolgens ga je in gesprek met klanten en prospects om (latente) behoeften te verkennen en adviesprocessen uit te voeren aan de hand van de eigen bouwstenen.

Soort opleiding Permanente educatie, ontwikkeltraject
Aantal dagdelen 6 dagdelen collectief, 4 individuele coachingsessies
Minimum aantal deelnemers 12
Planning Start najaar 2018
Kosten en inschrijven Neem contact met ons op