Transities in het familiebedrijf


Familiebedrijven ontwikkelen zich langs drie dimensies door verschillende fases. Inzicht in deze fases leidt tot begrip voor de zichtbare, maar ook onzichtbare krachten, in het familiebedrijf. Het kan verklaren waarom de managementpraktijk van het familiebedrijf vaak onlogisch of zelf irrationaal overkomt.

Dit inzicht versterkt uw rol als adviseur van het familiebedrijf. U maakt de relevante ontwikkelingen zichtbaar en dringt door tot de kern van de problematiek: de vaak tegengestelde behoeften en verwachtingen van de verschillende familieleden. U maakt het onuitgesprokene bespreekbaar, waardoor ruimte komt voor duidelijkheid en begrip.

Doelen van deze opleiding zijn:
- Kennis vergroten over de kenmerken en dynamiek van MKB (familie)bedrijven;
- Bijzondere aandacht voor disruptieve transitiemomenten, levensfases van ondernemer, de familie en het bedrijf, persoonlijke ontwikkeling van ondernemers; - Eerste aanzet tot de bouwstenen voor de adviespraktijk; - Inzicht in hoe u als adviseur concreter en sneller toegevoegde waarde duidelijk kunt maken Deze ééndaagse opleiding combineert theorisch inzicht in de familiebedrijfskunde met (advies)vaardigheden en soft skills om het theoretisch inzicht te vertalen naar de klant.

De opleiding is bestemd voor relatiebeheerders, fiscalisten en accountants in de MKB adviespraktijk. De uitvoering is in samenwerking met NBAOpleidingen.nl en past binnen de Permanente Educatie. De opleiding bestaat uit 1 opleidingsdag van 3 dagdelen. Het eerste dagdeel staat in het teken van theoretisch inzicht in familiebedrijven. Het tweede dagdeel vertaalt dit theoretisch inzicht naar vaardigheden aan de hand van casuïstiek. In het derde deel staat de vertaling van kennis en vaardigheden naar de eigen adviespraktijk.

Soort opleiding Permanente educatie, theoretische vorming en vaardigheden
Aantal dagdelen 3
Minimum aantal deelnemers 15
Planning Najaar 2018
Kosten en inschrijven Neem contact met ons op